Solicitare eliberare plan de situație

Solicitare eliberare plan de situație / pnan de încadrare în zonă / extras din PUG/PUZ/PUD

Date de identificare

Completați datele de identificare. Câmpurile îngroșate sunt obligatorii.

Document solicitat

Completați detalii despre documentul solicitat.