Cerere scutire impozit

Pentru anul in care s-a executat lucrarea

Date de identificare

Completați datele de identificare. Câmpurile îngroșate sunt obligatorii.

Fișiere atașate

Documente necesare pentru cererea de scutire de la plata impozitului

Copii după facturi și chitanțe

Sunt acceptate fișiere de tipul: jpeg, jpg, png, pdf, zip

Copii după cărțile de identitate ale proprietarilor

Sunt acceptate fișiere de tipul: jpeg, jpg, png, pdf, zip

Copie după autorizația de construire - dacă este cazul

Sunt acceptate fișiere de tipul: jpeg, jpg, png, pdf, zip

Copie după Extrasul de Carte Funciară

Sunt acceptate fișiere de tipul: jpeg, jpg, png, pdf, zip

Tabel cu persoanele care fac parte din asociația de proprietari, stampilat și semnat de către administratror - dacă este cazul

Sunt acceptate fișiere de tipul: jpeg, jpg, png, pdf, zip

Fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor

Sunt acceptate fișiere de tipul: jpeg, jpg, png, pdf, zip